کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 7
1. شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-303

ابراهیم نظری؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی


2. بررسی مولفه‌های موثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-232

رضا محمدزاده اول؛ فردوس یادگاری؛ علی‌اصغر شریفی


3. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجاری‌سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-259

سیدسینا منتظر؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


4. طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 145-158

حسنا کاشف؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیاز آذری


6. تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-85

فاطمه اسلامیه؛ اصغر شریفی