کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 9
1. ارائه مدلی برای ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه پایدار

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-136

سید حسن موسوی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


2. ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-76

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


3. شناسایی مولفه‌های دانشگاه آینده و ارائه الگوی مناسب برای دانشگاه‌ها با استفاده از روش آمیخته

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 149-170

معصومه نقدی؛ بدری شاه طالبی؛ محمدعلی نادی


4. ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشته‌های علوم انسانی در آموزش عالی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-152

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی‌آرای


5. ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-165

الهه علیپور


6. تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-284

حسن نادعلی‌پورپلکی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی


8. رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-73

جعفر ترک زاده؛ نیره حسینی؛ سودابه حسن زاده بارانی


9. تجزیه و تحلیل SWOT برنامه‌های همکاری علمی بین‌المللی در آموزش عالی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 107-129

هدی السادات محسنی؛ حمید رضا آراسته؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری