کلیدواژه‌ها = سرمایه روانشناختی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-44

لیلا اخلاقی حامد؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


2. رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس در دانش آموزان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 181-198

سمیه طالب زاده؛ محبوبه سلیمانپور عمران؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


4. رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-73

جعفر ترک زاده؛ نیره حسینی؛ سودابه حسن زاده بارانی