کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی مولفه‌های دانشگاه آینده و ارائه الگوی مناسب برای دانشگاه‌ها با استفاده از روش آمیخته

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 149-170

معصومه نقدی؛ بدری شاه طالبی؛ محمدعلی نادی


2. تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-120

محسن خسروی؛ محبوبه‌السادات فدوی؛ فریبا کریمی


3. ارائه مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-106

فاطمه ساغری؛ عبداله علی اسماعیلی؛ بابک حسین زاده


4. پیش‌بینی نوآوری سازمانی در دانشگاه‌ها از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-49

ریحانه خراسانی؛ حمید شفیع زاده