کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 9
1. تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون‌شونده به منظور نقادی نظام برنامه درسی آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 203-225

احمد فولادی؛ جهانبخش رحمانی؛ نرگس کشتی‌آرای


2. شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آموزش و پرورش استاندارد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-110

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین


3. شناسایی عوامل موثر بر نهادینه‌کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-106

مریم تمدنی جهرمی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری


4. شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-29

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی‌اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی


6. شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-39

پروین اسدپور؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح


8. بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 89-114

حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلایی


9. وضعیت مدارس شهرستان مرند براساس مؤلفه‌های مدارس امن

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-69

رقیه علیمحمدی؛ محمد رضا سلیمانی