کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-29

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی‌اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی


2. بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-54

علی جوکار؛ وحید فلاح؛ سعید صفاریان


3. طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-115

سجاد قارلقی؛ جواد پور کریمی؛ سید محمد میر کمالی