کلیدواژه‌ها = مهندسی ارزش
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی؛ شناسایی فرایندها و عوامل مؤثر براستفاده از آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-124

رضا سورانی؛ محمد تق ایمانی؛ اصغر شریفی