کلیدواژه‌ها = رهبری خدمتگزار
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-94

جواد حیدریان؛ علیرضا چناری؛ کوروش پارسا معین


3. رابطه خلاقیت دبیران، ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری در دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 144-168

میترا میرزا آقایی کیا کلایی؛ سعید رجایی پور؛ سید حمیدرضا شاوران


4. تعیین اثرات رهبری خدمتگزار بر یادگیری سازمانی با مطالعه نقش میانجی فراموشی سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-94

محمد فائق محمدی؛ انور شاه محمدی؛ محمد فتاحی؛ حامد سیف پناهی