کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-115

سجاد قارلقی؛ جواد پور کریمی؛ سید محمد میر کمالی


2. بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان شیروان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-137

محمد فرزانه؛ مظفرالدین واعظی؛ کیوان مرادی؛ احمد ملکی پور