کلیدواژه‌ها = الگو
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی


3. ارائه الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-95

محمد فرزانه؛ جواد پور کریم؛ میترا نوروزی