کلیدواژه‌ها = الگو
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه در مدارس استان گلستان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-46

وحیده مزیدی؛ علیرضا مقدسی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی


2. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی


4. ارائه الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-95

محمد فرزانه؛ جواد پور کریم؛ میترا نوروزی