کلیدواژه‌ها = رهبری معنوی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین پاسخگویی و بالندگی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بر مبنای رهبری معنوی در اعضای هیات علمی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-101

غلامرضا جباری مراغوش؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین


2. ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-19

علیرضا طوسی؛ احمدرضا سنجری؛ عباسعلی قیومی؛ پرویز احدی