کلیدواژه‌ها = رهبری امنیت ‌مدار
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری سبک رهبری امنیت‌مدار

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-57

صدف خلیجیان؛ غلام رضا شمس