کلیدواژه‌ها = مدیران دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سبک های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله با گرایش به تغییر مدیران دانشگاهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-65

نقی رعدی افسوران؛ سعید رجایی پور؛ حمید بیدرام؛ بهزاد قاسمی