کلیدواژه‌ها = رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌یابی چابک‌سازی منابع انسانی بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-108

ناهید خدابنده؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی؛ علی منصوری


2. طراحی الگوی سکوت سازمانی مبتنی بر رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-69

سعید خدابنده؛ ناصر پورصادق؛ ناصر عسگری