کلیدواژه‌ها = مدیران ارشد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-241

حسن کاظمی کیا؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر