کلیدواژه‌ها = تجاری‌سازی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-76

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


2. شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد تجاری‌سازی دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-259

سیدسینا منتظر؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


3. مولفه‌های موثر بر تجاری‌سازی دانش بر اساس مدیریت دانش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 261-278

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی