کلیدواژه‌ها = نظریه‌پردازی داده بنیاد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-94

جواد حیدریان؛ علیرضا چناری؛ کوروش پارسا معین