کلیدواژه‌ها = مدیریت اقتصاد خانواده
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی