تعداد مقالات: 416

226. بررسی و تشریح جایگاه آموزش عالی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 103-131

حمید شفیع زاده؛ محمدرضا پویافر


227. رابطه فداکاری و خودکامگی مدیران با تعهد معلمان با توجه به نقش عدالت سازمانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 103-118

محسن گل پرور؛ پروین دخت رفیع زاده


228. بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با خلاقیت دبیران دبیرستانهای شهر سنندج

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 103-123

مهدی فیضی؛ حیدر چوپانی؛ علی اضغر حیات


232. ارائه مدلی برای توسعه مشارکت عضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-127

حمید والایی شریف؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ حمیده رشادت جو


233. تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 109-122

علیرضا دولتی میاندواب؛ فریبرز درتاج؛ نورعلی فرخی


234. تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-125

اسماعیل کاظم پور؛ ندا قدیری؛ سهیلا اسلامی


235. اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران برسبک های حل تعارض آن ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 111-129

امیر حسین مهدی زاده؛ کیانوش زهرا کار؛ زهرا افشار


236. تبیین الگوی شایستگی مدیران بر پایه رفتار کارآفرینانه و اعتماد سازمانی مدیران آموزشی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 111-128

محمود رحمانی؛ سیداحمد هاشمی؛ مهدی باقری


238. بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان شیروان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-137

محمد فرزانه؛ مظفرالدین واعظی؛ کیوان مرادی؛ احمد ملکی پور


239. شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-132

شیرین دانایی؛ داود قرونه؛ مسلم چرایین؛ احمد اکبری


241. رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 117-135

عباس قلتاش؛ مسلم صالحی؛ سمیه بهمنی


242. طراحی مدل سلسله مراتبی شایستگی مدیران با رویکرد مدارس کارآفرینانه

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 121-141

مرضیه جامعی؛ یداله مهرعلی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور


244. اثر بخشی الگوی تدریس مبتنی بر پرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-154

عفت السادات مهدی زاده؛ فریبا کیانی؛ محمدرضا خدابخش؛ خدیجه فولادوند؛ صادق حاجی زاده نداف


245. فرهنگ آموزش عمل اجتماعی - فرهنگی و نقش آن بر توسعه آموزش مجازی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 145-164

وحیده علی پور؛ مریم افضل خانی


247. مدل‌سازی معادلات ساختاری مسئولیت اجتماعی اسلامی با تکیه بر مدیریت دولتی نوین از نوع حکمرانی خوب

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-124

هادی ردایی؛ حسین حبیبی‌تبار؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ حسان ساده


248. تجزیه و تحلیل SWOT برنامه‌های همکاری علمی بین‌المللی در آموزش عالی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 107-129

هدی السادات محسنی؛ حمید رضا آراسته؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


249. بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-124

معصومه سادات سعیدی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فاِیزه ناطقی


250. تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-120

محسن خسروی؛ محبوبه‌السادات فدوی؛ فریبا کریمی