تعداد مقالات: 416

252. تاثیر روش تدریس جیگساو در پیشرفت تحصیلی و یادداری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-126

اکبر هدایتی؛ احمد رضایی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مصطفی هدایتی


254. بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و رهبری در سالارانه و مولفه های آن در سازما ن های شهر اصفهان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 111-132

سیداکبر نیلی پور طباطبایی؛ محبوبه جان نثاری


256. بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی به روش مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 115-132

بهناز مهاجران؛ داوود خلیلی؛ فرشید اشرفی سلیمی کندی


259. بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-133

مظفرالدین واعظی؛ مجتبی حاج خزیمه


260. بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی های مدیران در دانشگاه بوعلی سینا همدان

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-138

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سمیه کارخانه


262. شناسایی مؤلفه‌های نهادینه کردن شایسته‌گزینی مدیران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-142

مجید قبادی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری


263. تدوین مدلی برای رابطه بین رضایت شغلی تعهد عاطفی تبعیض و ترک خدمت معلمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 121-125

محسن گل پرور؛ محمد علی نادی


272. شناسایی دستا وردهای مطلوب برنامه درسی پنهان از منظر شایستگی های دانشجو - معلمان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-147

اکبر هدایتی؛ علی اکبر سرباز حسینی؛ مصطفی هدایتی؛ احمد رضایی


273. مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-148

لطف الله سمندری؛ محمد رضا کرمی پور؛ رسول داودی؛ نقی کمالی


274. ارایه مدلی برای ارزیابی عوامل موثر ب کامیابی سازمانی مدیران مطالعه موردی . مدیران مدارس هوشمند دوره متوسطه شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 131-146

محمد حسین یار محمدیان؛ فرهاد شفیع پور مطلق؛ منیژه ترابی نهاد


275. بررسی تأثیر کلاس‌های پیش دبستانی بر رشد خلاقیت کودکان آموزش و پرورش اسلامشهر

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 133-147

امیر حسین مهدی زاده؛ سعید مرادی؛ اعظم السادات باقرپور