تعداد مقالات: 416

276. بررسی میزان تفکر استرادژیک مدیران گرو ه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 133-153

مرجان کاظمی؛ محمد جوادی پور؛ رضا نوروززاده


277. ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشته‌های علوم انسانی در آموزش عالی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-152

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی‌آرای


283. طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش سواد رسانه ای در دوره متوسطه با رویکرد کیفی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 143-161

شهربانو الفته؛ محمدرضا سرمدی؛ مژگان محمدی نائینی؛ مهناز جلالوندی


285. بررسی رابطه بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه معلمان در مدارس راهنمایی مدارس دخترانه شهر مرودشت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 165-187

سید احمد هاشمی؛ سکینه درویش پور فراغه؛ ابوذز همتی


286. ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-127

فریبا عزیززاده؛ حمیدرضا بهرامی؛ علی شیروانی؛ مهدی نفر


287. نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 121-130

سهیلا خورشیدی؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی


290. بررسی رابطه رهبری توزیع شده با خوش‌بینی علمی معلمان ابتدایی مدارس پسرانه دولتی شهر تهران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 127-148

امین هماینی دمیرچی؛ سید محمد میر کمایی؛ میترا عزتی


292. تاثیر سواد برنامه ریزی درسی معلمان بر عملکرد شغلی آنان در مدارس راهنمایی شهرستان کرج

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 129-148

شراره هاشم نیا؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ شهرام هاشم نیا


294. رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 131-144

راحله وکیلی؛ صادق ملکی آوارسین؛ تقی زوار


295. بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژه گی های شخصیتی با رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 133-148

محمد علی نادی؛ نزهت الزمان مشفقی؛ رضا ابراهیم زاده؛ نیلوفر مقتدری


296. بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 133-150

علی یزد خواستی؛ حمید رحیمی؛ هاجر حسن آقایی


297. نقش ویژگی‌های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد‌ سازمانی در دانشگاه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-153

پیمان یار محمد زاده؛ ایوب فیضی


298. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثر بخشی معلمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 137-145

حسن گیوریان؛ فیروز دیندار فرگوش