تعداد مقالات: 416

301. پیش بینی اثر بخشی مدیران مدارس بر اساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 141-162

ناصر ناستی زایی؛ سمیه دهمرده


304. شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 143-170

محمد عباسی؛ نادر قلی قورچیان


305. رابطه خلاقیت دبیران، ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری در دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 144-168

میترا میرزا آقایی کیا کلایی؛ سعید رجایی پور؛ سید حمیدرضا شاوران


307. ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 145-161

مرتضی موسی خانی؛ داود حق خواه؛ رقیه حسن زاده


310. بررسی رابطه سبک های یاد گیری و مها رت های حل مساله در دانشچویان دانشگاه کاشان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 149-164

علی یزد خواستی؛ سید احمد مدنی؛ راضیه سادات آمیری


311. رابطه سبک‌های رهبری با خرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-162

امیر نویدی؛ بهزاد شوقی؛ مرتضی عسگرانی؛ محمد رنجبری


313. ارزیابی علمی -کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 149-165

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سمیه حمصی


314. ارائه مدل بازگشت سرمایه در آموزش عالی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-165

الهه علیپور


315. تاثیر آموزش مبتنی برنظریه هوش های چند گانه گاردنر برپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 153-168

محمد نیرو؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ محمود حقانی


317. رابطه فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با نقش میانجی موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-166

محبوبه سلیمانپور عمران؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ فاطمه مرتضوی کیاسری؛ مهدی علی آبادی


318. بررسی مؤلفه‌های رهبری معنوی از دیدگاه دبیران بر اساس مدل رهبری معنوی فرای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 159-179

ولی مهدی نژاد؛ مهسا پهلوان روی


320. رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 31-49

امیر محمد حسین داودی؛ عزت اشتری


321. تاثیر سلامت سازمانی بر شایستگی اخلاقی کارکنان (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 131-155

حسین دزفولی؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر


322. واکاوی نقش نظریه انتقادی در برنامه‌درسی و ترسیم الگویی از یک معلم تحول‌آفرین

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-156

مینو شریفی دروازه؛ فائزه ناطقی؛ محمدهاشم رضایی


323. طراحی مدل شفافیت سازمانی به منظور توانمندسازی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 145-158

حسنا کاشف؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیاز آذری


324. ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مدارس مقطع متوسطه اول (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 161-179

احمد طاهری؛ علی تقی پور ظهیر؛ پریوش جعفری


325. بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-181

محمدحسین غلامی نوقاب؛ هادی پورشافعی؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی