تعداد مقالات: 409

51. رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در معلمان

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-44

لیلا اخلاقی حامد؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


52. رابطه کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی با اشتیاق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دختر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-42

عادل زاهد؛ سیده هایده کریمی یوسفی؛ مهدی معینی کیا


54. نقش انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان دختر و پسر

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-46

مژگان امیریان زاده؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


55. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 25-50

محمد حسن پرداختچی؛ غلامعلی احمدی؛ فریده آرزومندی


57. شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران آموزش و پرورش استان مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-39

پروین اسدپور؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ وحید فلاح


58. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-39

جمشید امیدی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


61. امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-53

محمود خدیوی؛ عباس عرب؛ حسین علی کوهستانی؛ حسین کارشکی


64. شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های رهبری کوانتومی در دانشگاه‌های دولتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-41

فرشاد بزرگی؛ مجید جهانگیرفرد


65. بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-48

مرضیه رضایی کلانتری؛ حسین باقری؛ سمیه شعبانی


66. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش معلمان به نوآوری های آموزشی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-49

مونس پازکی؛ مریم افضل خانی


68. بررسی موانع عدم تحقق (پیاده سازی ) طرح اصلاح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 29-51

کرم اله دانش فرد؛ ندا اسداله زاده جعفری


71. طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش‌آموزان در درس ریاضی دبستان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-46

آناهیتا بحرینی زاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت الله نادری


72. بررسی رابطه استرس شغلی با گرانباری شغلی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-50

پریسا جعفری؛ سعید رجایی پور؛ حسینعلی مهرابی


73. رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 31-49

امیر محمد حسین داودی؛ عزت اشتری