تعداد مقالات: 409

79. مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط بین رهبری معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان با نقش میانجی سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه اصفهان

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-58

سید هدایت الله داورپناه؛ سید علی سیادت؛ سید صالح ولی زاده؛ حامد رضاییان


83. مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-49

اکبر حسن پور؛ مریم محمد خانلو؛ یاسین سعیدی


84. پیش‌بینی نوآوری سازمانی در دانشگاه‌ها از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-49

ریحانه خراسانی؛ حمید شفیع زاده


85. ارائه الگوی رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارتقای مدیریت در این دانشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-58

علی‌اکبر پیرزاد؛ رضا ساکی؛ فریبا کریمی


86. بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-58

علیرضا حیدرزادگان؛ مریم کوچک زایی؛ عاطفه آخوندزاده


88. ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری سبک رهبری امنیت‌مدار

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-57

صدف خلیجیان؛ غلام رضا شمس


92. بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر توسعه سازمانی (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-54

علی جوکار؛ وحید فلاح؛ سعید صفاریان


94. فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-62

سالار عبدالملکی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


95. بررسی عوامل موثر بر وضعیت خلاقیت در دانشگاه از دیدگاه اساتید و دانشجویان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 43-53

علیرضا پیرخائفی؛ علی محمدزاده


96. طراحی و تبیین مدل رهبری توزیعی درنظام آموزش عالی ( مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-67

هادی ترشیزی فاروجی؛ مهدی زیرک؛ حسین مومنی مهمویی؛ علی حسین زاده


97. مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 45-65

علی حسینی مهر؛ مریم سیف نراقی؛ عزت الله نادری؛ علی شریعتمداری


98. بررسی ارتباط بین رهبری اثر بخش با تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالی EFQM

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-58

عزت الله بالویی جامخانه؛ مسعود یعقوب پور؛ مهدی عزتی


100. طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-58

سیاوش انگورج تقوی؛ عزت‌اله نادری؛ مریم سیف‌نراقی؛ قدسی احقر