تعداد مقالات: 416

102. طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه‌های برنامه‌درسی زایس در دوره دوم متوسطه

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-58

سیاوش انگورج تقوی؛ عزت‌اله نادری؛ مریم سیف‌نراقی؛ قدسی احقر


103. رابطه رهبری موثق با عملکرد اعضای هیأت علمی: نقش میانجی سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-73

جعفر ترک زاده؛ نیره حسینی؛ سودابه حسن زاده بارانی


108. رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با کار تیمی کار کنان دانشگاه بوعلی سینا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

سیروس قنبری؛ مدینه همتی


110. بررسی رابطه سبک های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله با گرایش به تغییر مدیران دانشگاهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 49-65

نقی رعدی افسوران؛ سعید رجایی پور؛ حمید بیدرام؛ بهزاد قاسمی


113. کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 51-65

ادریس دشتی؛ کیوان خالصی؛ آزاد الله کرمی


114. رابطه بین هوش‌های چندگانه با مهارت‌های زندگی دانش آموزان دبیرستان‌های دولتی استان تهران

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-73

یاسین عیدی؛ سودابه عضد الملکی؛ حمیده محمدیان


116. تاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 51-66

مرضیه رضایی کلانتری؛ رمضان حسن زاده؛ سید محسن موسوی جعفر کلایی


117. تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 51-61

علیرضا پیر خائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری


118. بررسی رابطه ویژگی های ارتباطات اثر بخش معلم -دانش آموز با یادگیری ریاضی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 51-67

احمد شاهورانی؛ غلامرضا تلخ آبی علیشاه؛ علیرضا تلخ آبی علیشاه


119. برسی سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان تکاب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 53-67

فریبا کریمی؛ سعیده فکری؛ نرگس سعیدیان


120. بررسی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای کاشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 53-72

آزیتا زند؛ معصومه ارفعی؛ سید جمال فرج الله حسینی


123. ارائه سناریوهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس در استان مازندران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 57-76

فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح


125. بررسی نقش (ICT) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-97

حسین دائی زاده؛ بابک حسین زاده؛ محمدرضا غزنوی