تعداد مقالات: 416

152. فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-86

رامین غریب زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


153. بررسی رابطه خود کار آمدی هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه سمنان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-85

شاهرخ مکوند حسینی


154. ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 69-83

زهره شکیبایی؛ نادر قلی قورچیان؛ علی خلخالی


155. تدوین الگوی هویت دانش‌آموزان به منظور طراحی محتوای کتب درسی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-86

عزت خبازی؛ پریناز بنیسی


156. تبیین رایطه بعد فراشناختی برنامه درسی پنهان با مهارت خواندن دانش آموزان چهارم ابتدایی دو زبانه

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 71-85

عبدالرضا سبحانی؛ دکتر امینه احمدی؛ بهشته صفرپور


158. دلایل ترجیح تدریس بر پژوهش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-94

فرشید ضامنی؛ ترانه عنایتی؛ رضا بهنام فر


159. تاثیر برنامه درسی تلفیقی بر یادگیری درس علوم تجربی و مهارت تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 73-96

فاطمه طلوعی خیبری؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


161. تعیین اثرات رهبری خدمتگزار بر یادگیری سازمانی با مطالعه نقش میانجی فراموشی سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-94

محمد فائق محمدی؛ انور شاه محمدی؛ محمد فتاحی؛ حامد سیف پناهی


162. ارائه مدل فرایند تربیت رهبری خدمتگزار بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-94

جواد حیدریان؛ علیرضا چناری؛ کوروش پارسا معین


165. رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کار کنان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-115

مسلم صالحی؛ عیاس قلتاش؛ مرضیه تهماسبی


167. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و رتبه بندی عوامل موثر برآن با استفاده از تکنیک AHP :مطالعه موردی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 71-90

غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا معارف وند؛ حامد سیف پناهی شعبانی


168. تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-85

فاطمه اسلامیه؛ اصغر شریفی


172. ارزیابی عوامل مؤثر بر اجرایی شدن نظام مدیریت دانش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-89

لیدا رجبی سنگتراشانی؛ اسداله مهرآرا


173. ارائه مدلی برای توسعه مثبت‌گرایی در مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 75-87

فاطمه تقی‌زاده قصبه؛ محمدعلی حسینی؛ نادرقلی قورچیان


175. بررسی رضایت شغلی وهوش هیجانی معلمان بر اساس مولفه های کفایت اجتماعی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-94

کرم الله کرمی؛ حسن ملکی؛ امید نصرتی؛ اسرین نیازی