تعداد مقالات: 416

177. رابطه بین اهبردهای مدیریت تعارض ومهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-99

ابراهیم شاکری زنگیر؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا


178. بررسی رابطه بین یاد گیری خود راهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-96

علی رضا عصاره؛ سعید اسد پور؛ رحیمعلی نصیری؛ رسول عباسی


180. بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه ریزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 81-100

شهاب الدین عبدالهی؛ زهره سعادتمند


183. برسی رابطه بین جامع پذیری سازمانی با آرزوهای شغلی و وجدان کاری اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-98

حمید رحیمی؛ سید احمد مدنی؛ نسرین موسوی نره


184. ارائه الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-95

محمد فرزانه؛ جواد پور کریم؛ میترا نوروزی


185. بررسی نقش تعاملی جنسیت در رابطه شیوه‌های مدیریت کلاس درس، ادراک از جو مدرسه و اهمال‌کاری معلمان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 83-99

سالار عبدالملکی؛ آیت قدوسی نزاد؛ نازنین میرزاخانی؛ منیره صالح پور


188. بررسی وضعیت موجود صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرمسار

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 83-98

حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی؛ مریم شوریایی


191. تاثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 87-106

خلیل غفاری؛ اسماعیل کاظم پور


192. نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-109

علیرضا مطلبی فرد؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ لیلا لطفی؛ هدیه محبت


193. بررسی وضعیت موجود و ارائه مدل مطلوب کار راهه شغلی برای معلمان در مدارس متوسطه استان سمنان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 87-104

ناصر عباس زاده؛ نادر سلیمانی؛ زهرا یوردخانی


195. مدل‌یابی چابک‌سازی منابع انسانی بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد (مطالعه موردی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-108

ناهید خدابنده؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی؛ علی منصوری


196. شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آموزش و پرورش استاندارد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-110

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین


197. بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 89-114

حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلایی


198. کاربرد مهندسی ارزش در محیط دانشگاهی؛ شناسایی فرایندها و عوامل مؤثر براستفاده از آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-124

رضا سورانی؛ محمد تق ایمانی؛ اصغر شریفی


200. طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 95-115

سجاد قارلقی؛ جواد پور کریمی؛ سید محمد میر کمالی