تعداد مقالات: 416

401. ارائه مدلی برای نظام آموزشی الکترونیکی مؤسسات آموزش عالی کشور

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 137-163

صاحب احمدی؛ جعفر قهرمانی؛ یدالله عباس زاده سهرون


402. تجارب زیسته معلمان از منزلت اجتماعی به منظور ارائه مدلی برای آموزش و پرورش دولتی ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 143-159

اکبر رضایی؛ بدری شاه طالبی؛ نرگس سعیدیان


403. شناسایی مولفه‌های دانشگاه آینده و ارائه الگوی مناسب برای دانشگاه‌ها با استفاده از روش آمیخته

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 149-170

معصومه نقدی؛ بدری شاه طالبی؛ محمدعلی نادی


405. تحلیل مناقشات موجود در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد بازیگرمحور

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 150-119

ازیتا اخلاقی؛ بهرام صالح؛ مهدی نوید ادهم


407. طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-186

فرشته وثوق؛ غلامعلی احمدی؛ امیر حسین محمد داودی؛ نرگس حسن مرادی


408. کاربست کلان داده ها در بررسی روابط بین استعداد کاری و سبک یادگیری دانش آموزان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 163-183

حجت اله میاندهی رودسری؛ زهره شکیبایی؛ علی خلخالی


409. تبیین راهبردها و پیامدهای تحقق نظام کارورزی مبتنی بر تربیت معلم فکور در دانشگاه فرهنگیان

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-188

عبدالرضا عرب زاده؛ سیدرسول حسینی؛ معصومه اولادیان


410. تدوین الگوی کیفیت بخشی مدارس بر اساس سرمایه اجتماعی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه دوم نظری

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 174-151

بابک باقری؛ یداله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور؛ لیلا بهمئی


412. واکاوی مؤلفه های تدریس اثر بخش ریاضی در دوره متوسطه

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 193-175

ثریا خدایی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی


414. بررسی رابطه موانع تدریس و دلبستگی شغلی با میانجی‌گری استراتژی حمایتی معلمان زن تربیت‌بدنی مدارس متوسطه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

لیلا حری؛ مهوش نوربخش؛ سید نعمت خلیفه؛ پریوش نوربخش


415. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1400

مریم اکبرپور؛ نادر شهامت؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی


416. ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی : رویکردی پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

عصمت الزامی؛ عباس عباسپور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ جواد پورکریمی؛ حمید رحیمیان