بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد نکا، ایران

2 دانشگاه آزاد واحد نکا ، نکا ، ایران

3 دانشگاه آزاد واحد نکا ، نکا، ایران