تاثیر آموزش مبتنی بر شیوه متمایز سازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استاد یار و هیات علمی گروه علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه

3 مدرس مرکز علمی کاربدی بهزیستی و تامین اجتماعی کرمانشاه

کلیدواژه‌ها