بررسی رابطه مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مدارس تیزهوشان استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی