اثر بخشی الگوی تدریس مبتنی بر پرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی عالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دکترای روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارش دانشگاه صنعتی مال اشتر تهران