شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش در دانشگاهای آزاد اسلامی منطقه 10

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام علی (ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار