بررسی رضایت شغلی وهوش هیجانی معلمان بر اساس مولفه های کفایت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشاسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی شهرستان قدس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی