بررسی رابطه سبک رهبری عمل گرا و تحول گرا با مدیریت سرمایه فکری در سازمان آموزش و پروزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 کارشناس ارشد تحنقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن