بررسی و عوامل آموزشی اثر گذار بر مدیریت کلاسها ی تربیت بدنی در مدارس محروم و بر خوردار از امکانات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

2 مربی و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

3 مربی و عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار