رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه علوم تربیتی مرودشت ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشدمیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت استان فارس