رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساوه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه