بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستانهای شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی