نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی از دیدگاه مدیران کارشناسان و دبیران دوره راهنمایی شهرستان ایذه در سال 88-87

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی