تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

کلیدواژه‌ها