نمایه نویسندگان

ا

 • اباذری، زهرا نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]
 • ابوالفتحی، هادی نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]
 • اجتهادی، مصطفی بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 95-114]
 • ارفعی، معصومه بررسی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای کاشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 53-72]
 • اسداله زاده جعفری، ندا بررسی موانع عدم تحقق (پیاده سازی ) طرح اصلاح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 29-51]
 • اسلامی، یحیی بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در میزان توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 9-22]
 • اسیوند، مهناز نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]
 • اشتری، عزت رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 31-49]
 • اشتری، عزت رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 31-49]
 • امیریان زاده، مژگان نقش انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان دختر و پسر [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46]

ب

 • بدیعی، حسین بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در میزان توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 9-22]
 • بیرانوند، علی بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع ابتدایی شهر شیراز و مطلبقت آن با استانداردهای ایفلا [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 9-29]
 • بیک زاد، جعفر بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • بهمنی، سمیه رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-135]
 • بهنام فر، رضا دلایل ترجیح تدریس بر پژوهش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 73-94]

پ

 • پویافر، محمدرضا بررسی و تشریح جایگاه آموزش عالی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]

ت

 • توانگر، علی بررسی رابطه ابعاد سازمان یاد گیرنده و خلاقیت مدیران متوسطه استان سمنان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 77-93]
 • تودار، سید رسول نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]

ج

 • جعفری، پریوش نقش انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان دختر و پسر [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46]
 • جعفری، پریوش بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 95-114]
 • جوادی پور، محمد بررسی میزان تفکر استرادژیک مدیران گرو ه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10 [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 133-153]
 • جورابلو، مسعود بررسی و عوامل آموزشی اثر گذار بر مدیریت کلاسها ی تربیت بدنی در مدارس محروم و بر خوردار از امکانات ورزشی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 47-61]

ح

 • حاجی حسین نژاد، غلامرضا تاثیر آموزش مبتنی برنظریه هوش های چند گانه گاردنر برپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • حاجی شمسایی، علی بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع ابتدایی شهر شیراز و مطلبقت آن با استانداردهای ایفلا [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 9-29]
 • حسین پور، محمد نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]
 • حسین داودی، امیر محمد رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 31-49]
 • حسین داودی، امیر محمد رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 31-49]
 • حسن زاده، رمضان تاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 51-66]
 • حسینی مهر، علی مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 45-65]
 • حقانی، محمود تاثیر آموزش مبتنی برنظریه هوش های چند گانه گاردنر برپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • حمدالهی، کبری بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • حمدالهی، مریم بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]

د

 • دارنده، اشرف بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 89-88 [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 83-102]
 • دانش فرد، کرم اله بررسی موانع عدم تحقق (پیاده سازی ) طرح اصلاح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 29-51]
 • داودی، رسول بررسی مهارت های هیجانی دانشجو - معلمان و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 9-28]
 • دیندار فرگوش، فیروز بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثر بخشی معلمان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 137-145]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل بررسی و عوامل آموزشی اثر گذار بر مدیریت کلاسها ی تربیت بدنی در مدارس محروم و بر خوردار از امکانات ورزشی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 47-61]

ر

 • رحیمیان، حمید بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی کارت امتیازی متوازن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 63-75]
 • رزقی شیر سوار، هادی تعیین سطح هوش چند گانه در مدیران آموزش عالی کشور (مطالع موردی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-152]
 • رضایی، منیره بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستانهای شهرستان ورامین [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 67-82]
 • رضایی کلانتری، مرضیه تاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 51-66]
 • رمضانی نژاد، رحیم بررسی و عوامل آموزشی اثر گذار بر مدیریت کلاسها ی تربیت بدنی در مدارس محروم و بر خوردار از امکانات ورزشی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 47-61]

ز

 • زند، آزیتا بررسی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای کاشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 53-72]

س

 • ساکی، رضا بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستانهای شهرستان ورامین [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 67-82]
 • سعادتمند، زهره بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه ریزی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 81-100]
 • سیف نراقی، مریم مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 45-65]
 • سلیمی، قربانعلی رابطه مهارت های اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 95-116]
 • سلیمانی، فرزانه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی کارت امتیازی متوازن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 63-75]

ش

 • شاهسواری، علی بررسی عوامل اثر گذار بر استخدام فارغ التحصیلان رشته حسابداری مطاله موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-79]
 • شریعتمداری، علی مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 45-65]
 • شریعتمداری، مهدی بررسی رابطه ابعاد سازمان یاد گیرنده و خلاقیت مدیران متوسطه استان سمنان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 77-93]
 • شریعتمداری، مهدی بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با عملکرد معلمان مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 89-88 [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 83-102]
 • شفیع زاده، حمید بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 95-114]
 • شفیع زاده، حمید بررسی و تشریح جایگاه آموزش عالی ایران در منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 103-131]
 • شکرالهی، محبوبه بررسی مهارت های هیجانی دانشجو - معلمان و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 9-28]

ص

 • صالحی، مسلم رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-135]
 • صالحی زاده، سعید رابطه مهارت های اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 95-116]

ض

 • ضامنی، فرشید دلایل ترجیح تدریس بر پژوهش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 73-94]

ط

 • طاهری زاده، زینب رابطه مهارت های اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 95-116]
 • طباطبایی، سید محمود بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستانهای شهرستان ورامین [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 67-82]

ع

 • عباس پور، عباس بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی کارت امتیازی متوازن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 63-75]
 • عبدالهی، شهاب الدین بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه ریزی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 81-100]
 • علیزاده، سعید نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]
 • عنایتی، ترانه دلایل ترجیح تدریس بر پژوهش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 73-94]

غ

 • غفاری، خلیل بررسی عوامل اثر گذار بر استخدام فارغ التحصیلان رشته حسابداری مطاله موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-79]

ف

 • فرج الله حسینی، سید جمال بررسی عوامل موثر بر توسعه حرفه ای کاشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 53-72]

ق

 • قلتاش، عباس رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 117-135]
 • قمری، محمد مقایسه رابطه شغلی و تعهدسازمانی در بین اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 101-119]
 • قورچیان، نادرقلی نقش انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان دختر و پسر [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 25-46]
 • قورچیان، نادر قلی بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 95-114]
 • قورچیان، نادر قلی تعیین سطح هوش چند گانه در مدیران آموزش عالی کشور (مطالع موردی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 137-152]

ک

 • کاظمی، مرجان بررسی میزان تفکر استرادژیک مدیران گرو ه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10 [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 133-153]
 • کدیور، علی مقایسه وضعیت موجود عوامل ساختاری بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ساختار کار آفرینانه ایده ال [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 153-164]
 • کریمی، فریبا پیش بینی رفتار شهروندی دبیران دوره متوسطه بر اساس هوش هیجانی آنان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 127-143]
 • کرم دخت، رقیه بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی مدیران و اثر بخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان بابلسر [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 115-126]
 • کنگرانی فراهانی، علی نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388 [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 9-23]

گ

 • گل پرور، محسن تدوین مدلی برای رابطه بین رضایت شغلی تعهد عاطفی تبعیض و ترک خدمت معلمان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 121-125]
 • گیوریان، حسن بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثر بخشی معلمان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 137-145]

م

 • مروجی، سمیرا بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع ابتدایی شهر شیراز و مطلبقت آن با استانداردهای ایفلا [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 9-29]
 • موسوی جعفر کلایی، سید محسن تاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 51-66]

ن

 • نادی، محمد علی تدوین مدلی برای رابطه بین رضایت شغلی تعهد عاطفی تبعیض و ترک خدمت معلمان [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 121-125]
 • نادری، عزت الله مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 45-65]
 • نیرو، محمد تاثیر آموزش مبتنی برنظریه هوش های چند گانه گاردنر برپیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • نوربخش، مرتضی مقایسه وضعیت موجود عوامل ساختاری بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ساختار کار آفرینانه ایده ال [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 153-164]
 • نوروزی، تهمورث بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در میزان توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 9-22]
 • نوروززاده، رضا بررسی میزان تفکر استرادژیک مدیران گرو ه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10 [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 133-153]

ه

 • هاشم نیا، شهرام مقایسه وضعیت موجود عوامل ساختاری بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ساختار کار آفرینانه ایده ال [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 153-164]