دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 55، بهار 1400، صفحه 1-232 
4. ارائه مدلی برای ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه پایدار

صفحه 97-136

سید حسن موسوی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


5. ارائه مدلی برای نظام آموزشی الکترونیکی مؤسسات آموزش عالی کشور

صفحه 137-163

صاحب احمدی؛ جعفر قهرمانی؛ یدالله عباس زاده سهرون