دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1390 

مقاله پژوهشی

1. نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388

صفحه 9-23

مهناز اسیوند؛ محمد حسین پور؛ علی کنگرانی فراهانی؛ زهرا اباذری؛ سید رسول تودار؛ هادی ابوالفتحی؛ سعید علیزاده


2. نقش انجمن های دانشجویی در بالندگی رهبری دانشجویان دختر و پسر

صفحه 25-46

مژگان امیریان زاده؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


6. بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8

صفحه 95-114

نادر قلی قورچیان؛ مصطفی اجتهادی؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع زاده