دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، اسفند 1397، صفحه 9-261 
6. شناسایی عوامل موثر بر نهادینه‌کردن آموزش و پرورش معنوی در مدارس ابتدایی

صفحه 89-106

مریم تمدنی جهرمی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مهدی کلانتری


8. نقش عوامل سازمانی در توسعه منابع انسانی در سازمان سما

صفحه 121-130

سهیلا خورشیدی؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی