دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، شهریور 1397، صفحه 9-255 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دانشگاه‌های استان گلستان

صفحه 9-23

44

کامبیز اسماعیل نیا شیروانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ مریم تقوایی یزدی


2. طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

صفحه 25-39

جمشید امیدی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


7. بررسی جایگاه اخلاق حرفه‌ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

صفحه 107-124

معصومه سادات سعیدی؛ علیرضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ فاِیزه ناطقی


11. ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

صفحه 173-186

مهین کیخانزاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی