اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

فصلنامه «رهبری و مدیریت آموزشی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار باهدف تدارک فرصت انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته و نیز  کمک به تحول حوزه نظر و عمل مدیریت آموزشی منتشر می شود.

 

حوزه و محورهای مقالات

  • رهبری و مدیریت در سطوح مختلف آموزش و پرورش و آموزش عالی
  • مطالات مرتبط با انواع آموزش‌های فنی حرفه‌ای، بزرگسالان، مجازی و از راه دور در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی
  • تغییر و نواوری آموزشی
  • صلاحیت های حرفه ای معلمان، مدیران و کارگزاران نظام های آموزشی
  • تعالی و بالندگی منابع انسانی در نظام های آموزشی
  • شایستگی‌های اساسی یادگیری در عصر جدید مانند: کارآفرینی، خلاقیت، مهارت‌های زندگی، حل مسئله و مهارتهای شهروندی
  • مطالعات آینده پژوهی در نظام های آموزشی و آموزش عالی
  • مطالعات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.