اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1275
تعداد پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش 928

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 7445
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8069
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 13 %