فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. 

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی در ارزیابی سال 1398کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه ج شده است.

 

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شماره شبا:ir260170000000105664183006

 

تبعیت از قوانین COP به شرح مندرج درلینک روبرو، شرط لازم برای پذیرش و چاپ مقالات است. COP

سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود. 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، زمستان 1399، صفحه 193-1 

1. ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

صفحه 21-1

محمد بختیاری؛ لطف الله عباسی؛ فرشته کردستانی؛ عباس خورشیدی


2. ارائه الگوی کارآفرینی فناورانه در مدارس استان گلستان

صفحه 23-46

وحیده مزیدی؛ علیرضا مقدسی؛ روح الله سمیعی؛ مجید اشرفی


3. ارائه مدلی برای ارتقای سرمایه فکری اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

صفحه 68-47

فخرالدین احمدی؛ سعید مرادی؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ نادر برزگر؛ لیلا شریفیان


8. واکاوی مؤلفه های تدریس اثر بخش ریاضی در دوره متوسطه

صفحه 193-175

ثریا خدایی؛ زهره سعادتمند؛ مریم براتعلی