آمار و ارقام

 

تعداد دوره ها 14
تعداد شماره ها 49
تعداد مقالات 416
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 131,749
تعداد مشاهده بر مقاله 224.13
تعداد نویسندگان 917
تعداد مقالات ارسال شده 1,125
تعداد مقالات رد شده 802
تعداد مقالات پذیرفته شده 142
درصد پذیرش 13
درصد عدم پذیرش 71
نسبت دریافت فایل به مقاله 316.7
نسبت مشاهده بر مقاله 224.13
زمان پذیرش(روز) 88
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 38

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. 

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی در ارزیابی سال 1399 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه ج شده است.

 

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شماره شبا:ir260170000000105664183006

 

تبعیت از قوانین COP به شرح مندرج درلینک روبرو، شرط لازم برای پذیرش و چاپ مقالات است. COP

سرقت ادبی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی پیگیری می شود. 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تابستان 1400، صفحه 1-183 

4. تاثیر برنامه درسی تلفیقی بر یادگیری درس علوم تجربی و مهارت تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی

صفحه 73-96

فاطمه طلوعی خیبری؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


6. طراحی مدل سلسله مراتبی شایستگی مدیران با رویکرد مدارس کارآفرینانه

صفحه 121-141

مرضیه جامعی؛ یداله مهرعلی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور


7. طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش سواد رسانه ای در دوره متوسطه با رویکرد کیفی

صفحه 143-161

شهربانو الفته؛ محمدرضا سرمدی؛ مژگان محمدی نائینی؛ مهناز جلالوندی