نویسنده = عفت السادات مهدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی الگوی تدریس مبتنی بر پرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-154

عفت السادات مهدی زاده؛ فریبا کیانی؛ محمدرضا خدابخش؛ خدیجه فولادوند؛ صادق حاجی زاده نداف